Sakura Hồng Hà Eco City cất nóc sớm đầu 7/2018

Khu đô thị xanh Hồng Hà Eco City

Khu tòa nhà thương mại Gadennia - Rosa - Sakura - Mandala