Khu tòa nhà thương mại Gadennia - Rosa - Sakura - Mandala

KẾ HOẠCH QUÝ I/2016  -  KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 4 TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI CT11 & CT12 & CT13 &

Tin liên quan