Khu tòa nhà Gadennia - Rosa - Sakura

Khu tòa nhà CT11 - CT12 - CT13

 Khu tòa nhà CT11 - CT12

 

Khu tòa nhà CT13

 

Tin liên quan