TIẾN ĐỘ TRỒNG CÂY XANH

CÂY XANH TRONG KHU ĐÔ THỊ HỒNG HÀ ECO CITY

Hình ảnh : Tháng 7/2017 - Cổng chào vào Khu Đô Thị

Hình ảnh : Tháng 7/2017 - Cây xanh trên vỉa hè trong Khu đô thị

Hình ảnh : Tháng 7/2017 - Cây xanh Khu vực văn phòng và Phòng Bán hàng

Hình ảnh : Tháng 7/2017 - Khu công viên vui chơiHình ảnh : Tháng 7/2017 - Khu vực suối khô và công viên sáu giác quan

Hình ảnh : Tháng 10/2015 - Cây Xanh Trước Cổng Trường THCS

Hình ảnh : Tháng 9/2015 - Cây Xanh Trong Khu Công Viên


Hình ảnh : Tháng 8/2015 - Cây Xanh Trên Vỉa Hè Các Đường Trong Khu Đô Thị


Hình ảnh : Tháng 8/2015 - Cây Xanh Trong Khu Công Viên


Hình ảnh : Tháng 8/2015 - Cây Xanh Tại Dải Phân Cách Trong Khu Đô Thị

Tin liên quan