TIẾN ĐỘ HẠ TẦNG DỰ ÁN ĐÔ THỊ HỒNG HÀ ECO CITY

TIẾN ĐỘ HẠ TẦNG DỰ ÁN ĐÔ THỊ HỒNG HÀ ECO CITY

 

Hình ảnh : Đầu Tháng 10/2015 
 

Hình ảnh : Tháng 09/2015 - Chủ Đầu Tư đang triển khai thi công Công Viên Trung Tâm


Hình ảnh : Tháng 06/2015 - Khu Công Viên

 

Trong giai đoạn 2012 - 2014 Toàn Bộ Hạ Tầng  Khu Đô Thị Hồng Hà Eco City đã hoàn thiện !

Hình ảnh : Hệ Thống Đèn Đường Trong Khu Đô Thị Hồng Hà Eco City

Hình ảnh : Hệ Thống Hoa Cây Cảnh Khu Đô Thị Hồng Hà Eco City

Hình ảnh : Hoàn Thành Hệ Thống Thoát NướcTrong Khu Đô Thi Hồng Hà Eco City

Hình ảnh : Hệ Thống Giao Thông và Biển Báo Trong Khu Đô Thi Hồng Hà Eco City


Tin liên quan