Tiến độ cất nóc và bàn giao tòa Rosa

Tòa Rosa đã cất nóc vào tháng 10/2018. Hiện dự án đang trong giai đoạn bàn giao nhà.

Ảnh chụp ngày 01/10/2019.

Tin liên quan