Tiến độ cất nóc và bàn giao tòa Gadennia

Tòa Gadennia đã cất nóc vào tháng 4/2019 và dự kiến mở bán vào tháng 9/2019. 

Ảnh chụp thực tế tại công trường 9/2019.

Tin liên quan