Tiến độ bàn giao tòa Sakura

Tòa Sakura đã cất nóc vào ngày 08/07/2018. Dự án được bàn giao vào 1/2019.

Hiện cư dân đã dọn về sinh sống ổn định. Ảnh chụp tòa nhà ngày 01/10/2019.

Tin liên quan