Khu tòa nhà CT4 - CT5 - CT6

Tòa nhà CT4 đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ Quý II / 2016

Hai tòa nhà CT5 - CT6 đã được bàn giao và đưa vào sử dụng vào Quý I / 2016

Hình ảnh tháng 7/2017: Khu vực cây xanh trước sảnh 02 tòa nhà 

Hình ảnh tháng 7/2017: Khu vực vui chơi trẻ em và thể thao ngoài trời

Tin liên quan