Khu tòa nhà CT15 - CT16

Khu tòa nhà CT15 - CT16 đã bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2015

Hình ảnh tháng 7/2017: Khu thể thao ngoài trời tại mỗi tòa nhà

Hình ảnh tháng 7/2017: Khu vui chơi trẻ em tại mỗi tòa nhà

Tin liên quan