TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS -TRONG ĐÔ THỊ HỒNG HÀ ECO CITY

TIẾN ĐỘ HẠ TẦNG DỰ ÁN ĐÔ THỊ HỒNG HÀ ECO CITY

TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRONG KHU ĐÔ THỊ HỒNG HÀ ECO CITY

KHU TÒA NHÀ THƯƠNG MẠI CT7 & CT8 & CT9 & CT10

TÒA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ ECO CITY

TRƯỜNG MẦM NON - TRONG ĐÔ THỊ HỒNG HÀ ECO CITY

TIẾN ĐỘ TRỒNG CÂY XANH