Tiến độ cất nóc và bàn giao tòa Gadennia

Tiến độ bàn giao tòa Sakura

Tiến độ cất nóc và bàn giao tòa Rosa

Sakura Hồng Hà Eco City cất nóc sớm đầu 7/2018