Khu nhà ở xã hội CT4

Dự án nhà ở xã hội CT4 nằm ở phía Nam khu đô thị mới Tứ Hiệp, được thiết kế đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Tòa nhà được thiết kế đồng nhất với thiết kế chung của khu đô thị, không có sự khác biệt nhà ở xã hội và nhà thương mại.